Sobota, 29 styczeń 2022rozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
IMG_9626
Przystań Wodna w Ślesinie
Kąpielisko przy Przystani Wodnej w Ślesinie funkcjonuje od 1 lipca do 31 sierpnia w godz. 10:00 - 18:00

AKTUALNE WARUNKI: 

TEMP. POWIETRZA: 

TEMP. WODY:

AKTUALNE BADANIA CZYSTOŚCI:REGULAMIN

kąpieliska przy Przystani Wodnej w Ślesinie

 
1. Z części Jeziora Ślesińskiego oraz pasa przybrzeżnego wyodrębnia kąpielisko przy Przystani Wodnej w Ślesinie.
 
2. Akwen wód przybrzeżnych dzieli się na dwie części:
a) dla osób nie umiejących pływać do głębokości 1,2 m oznaczony pływakami koloru czerwonego
b) dla osób umiejących pływać do głębokości 4,0 m oznaczony pływakami koloru żółtego
 
3. Kąpielisko jest czynne co roku w terminie od 1.07. do 31.08. od godz. 10:00 do godz. 18:00, gdy jest wywieszona biała flaga.
 
4. Kolory flagi oznaczają odpowiednio:
a) kolor biały – kąpiel dozwolona
b) kolor czerwony – kąpiel zakazana
 
5. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska, wyłącznie pod opieka osób pełnoletnich.
 
6. Zabrania się wstępu i przebywania na kąpielisku osobom po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
 
7. Osobom zgrzanym lub po intensywnym wysiłku fizycznym zaleca się, aby gwałtownie nie zanurzać się w wodzie.
 
8. Zaleca się korzystanie z kąpieli najwcześniej godzinę po spożyciu obfitego posiłku.
 
9. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację a w razie potrzeby udzielenie pomocy.
 
10. Nadzór nad bezpieczeństwem osób korzystających z kąpieli pełnią ratownicy będący członkami WOPR.
 
11. Ratownicy noszą koszulki z emblematami WOPR i RATOWNIK.
 
12. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są do ścisłego stosowania się do poleceń ratownika.
 
13. Grupy zorganizowane muszą przed wejściem do wody zgłosić się do ratownika.
 
14. Osobom przebywającym na kąpielisku nie wolno:
a) przekraczać granic stref wyznaczonych do kąpieli
b) niszczyć urządzeń i sprzętu
c) zakłócać kąpieli i wypoczynku innym osobom, a w szczególności hałasować, popychać i wrzucać innych osób do wody
d) wprowadzać zwierząt na teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli
 
15. Zabrania się korzystania z kąpieli osobom chorym na choroby skóry oraz choroby zakaźne.
 
16. Osoby naruszające porządek publiczny lub niniejszy regulamin będą usuwane z terenu kąpieliska.
 
17. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania kąpieliska należy zgłaszać do Przystani Wodnej w Ślesinie, ul. Napoleona 15 d, 62-561 Ślesin, tel. 797512392, e-mail: przystan@slesin.pl

Archiwum newsów