Sobota, 29 styczeń 2022rozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
IMG_9626
Praca w Przystani


Przystań Wodna w Ślesinie zatrudni ratowników wodnych.

Okres zatrudnienia: 1.07.2018 - 31.08.2018

Forma zatrudnienia: umowa - zlecenie

Miejsce pracy: kąpieliska przy Przystani Wodnej w Ślesinie, w Parku Miejskim w Ślesinie oraz przy plaży w Licheniu Starym.

Wymagania:  zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych RATOWNIKIEM WODNYM jest osoba,
 1. posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich
 2. oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym
 3. i spełniająca wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),
 4. zatrudniona lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będąca członkiem tego podmiotu
Zakres obowiązków:
 1. Samodzielne wykonywanie obowiązków ratownika WOPR,
 2. Fachowe udzielanie pierwszej pomocy osobom znajdującym się w potrzebie,
 3. Dbanie o powierzony sprzęt,
 4. Stosowanie się do komunikatów meteorologicznych i ostrzeganie osób wypoczywających na podległym mu terenie przed zagrożeniami i niebezpieczeństwem związanym z niezastosowaniem się do jego zaleceń,
 5. Pouczanie osób nie stosujących się do regulaminu,
 6. Współpraca z odpowiednimi służbami medycznymi oraz porządkowymi,
 7. Sprawowanie pieczy nad prawidłowym stanem miejsca przeznaczonego do kąpieli, (sygnalizowanie konieczności wymiany uszkodzonych elementów ochronnych itp.),
 8. Kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo kąpiących się osób,
 9. Wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych danych dotyczących aktualnych warunków atmosferycznych,
 10. Usuwanie z powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli wszystkich przedmiotów mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla wypoczywających na plaży osób,
 11. Prowadzenie dziennika pracy.
 12. Organizacja kąpieliska przed rozpoczęciem sezonu oraz likwidacja miejsca wyznaczonego do kąpieli na koniec sezonu.
Warunki pracy:

-
ratownik otrzymuje sprzęt zgodny z przepisami,
- dla osób zamieszkałych poza gminą Ślesin możliwość zorganizowania noclegu w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pracy,
-
atrakcyjne wynagrodzenie

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 661011063.

Aplikacje w formie pisemnej można składać drogą pocztową lub osobiście pod adresem:

Przystań Wodna w Ślesinie
ul. Napoleona 15 d
62-561 Ślesin

Archiwum newsów